Contact Us

Bạn cần thêm thông tin về một sản phẩm cụ thể hoặc muốn cập nhật đơn đặt hàng của bạn?
Chỉ cần liên hệ với chúng tôi qua hỗ trợ email hoặc Telegram của chúng tôi.
Chúng tôi làm việc từ thứ Hai đến thứ Bảy và sẽ cố gắng trả lời tất cả các câu hỏi nhanh nhất có thể.
Telegram: @tuongpg
Bạn có thể trò chuyện trực tiếp với chúng tôi. Trong trường hợp hàng đợi dài, đôi khi chúng tôi không thể trả lời bạn ngay lập tức. Bạn có thể để lại tin nhắn, chúng tôi sẽ cố gắng trả lời bạn ngay khi có thể.
(Bạn vẫn có thể gửi email cho chúng tôi ngoài giờ làm việc và chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 24 giờ)