Fix: Product Add-on Custom Options không làm việc trên Quick View của flatsome

Sau thời gian làm việc với Product Add-on Custom Options. Mình thấy nó không làm việc hiệu quả nếu như bật tính năng QuickView trên theme Flatsome.

Mình cũng kiểm tra các event của Flatsome, dường như họ không mở code để các bên khác có thể can thiệp vào.

May mà dò được lại code gốc của Flatsome, họ có sử dụng magnificPopup để load popup. Mình đã thử thêm function vào event open popup của nó và … It works!

Bạn có thể sử dụng snippet dưới đây dể cho form có thể hoạt động đc với quick view của Flatsome.

jQuery(document).on('mfpOpen', function(e /*, params */) {
 
 setTimeout(function (){
  if ( typeof jQuery['wcpaInit'] == 'function') {

   jQuery.wcpaInit();
      jQuery.wcpaIterate();

  }
 }, 300);
 
});

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zalo
Telegram
Messenger
Messenger
Telegram
Zalo