WooCommerce: Gửi email cho quản trị viên khi có lỗi nghiêm trọng

WooCommerce có một tính năng thú vị khi nói đến Lỗi WordPress 500 / Lỗi nghiêm trọng – nó ghi lại lỗi và tất cả thông tin liên quan đến lỗi đó bên trong khu vực Trạng thái WooCommerce > Status > Logs.

Vấn đề của tôi là đôi khi những lỗi này xảy ra trong phần phụ trợ, vì vậy chúng có thể không kích hoạt email tích hợp sẵn của WordPress để thông báo cho quản trị viên về sự cố.

Điều tôi muốn thử, là cách nhận email mỗi khi WooCommerce ghi lỗi để tôi có thể truy cập và khắc phục ngay lập tức.

Đoạn mã PHP: Gửi email cho quản trị viên mỗi khi xảy ra lỗi nghiêm trọng trong WordPress

 
add_action( 'woocommerce_shutdown_error', 'woommo_email_fatal_errors_logs' );
 
function woommo_email_fatal_errors_logs( $error ) {
   $email_subject = "Error On Your WooCommerce Site";
   $email_content = sprintf( __( '%1$s in %2$s on line %3$s', 'woocommerce' ), $error['message'], $error['file'], $error['line'] );
   wp_mail( get_option( 'admin_email' ), $email_subject, $email_content );
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zalo
Telegram
Messenger
Messenger
Telegram
Zalo